Điện Bàn – thực hiện nghiêm quyết định phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

Ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Chính quyền thị xã đã tập trung mọi biện pháp để thực hiện nghiêm chủ trương này. Với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng.

Chốt chặn tại các lối ra vào thôn ngay trong đêm 2.8.

Khu vực thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức của xã Điện Thọ, là địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo lệnh phong tỏa theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngay từ đêm ngày 2.8, chính quyền địa phương đã thông tin tuyên truyền chủ trương đến với người dân, đồng thời huy động lực lượng triển khai công tác chốt chặn tại các lối ra vào thôn.

Chính quyền thị xã Điện Bàn tập trung mọi biện pháp để thực hiện nghiêm quyết định phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

 

Quyết định phong tỏa lần này, ngoài thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức của xã Điện Thọ, Điện Bàn còn có 3 khu vực phong tỏa gồm: Thôn Nam Hà, xã Điện Trung, tổ 1 và Chợ Lai Nghi thuộc khối phố 7B, phường Điện Nam Đông và tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng với hơn 1.380 hộ gia đình và gần 5.200 nhân khẩu bị phong tỏa.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của người dân trong khu vực phong tỏa sẽ là thắng lợi bước đầu để thị xã Điện Bàn tập trung dập tắt dịch bệnh Covitd-19 trong thời gian sớm nhất.

Phạm Lộc