Đề nghị xét, công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã NTM nâng cao

Sáng 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định NTM tỉnh để thảo luận, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 (đợt 2) và xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Có 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2) và 1 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Kết quả thẩm định cho thấy, các xã cơ bản đảm bảo điều kiện đạt chuẩn NTM. Một số xã vẫn còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến tiêu chí giao thông, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM… Sau khi thảo luận, phân tích, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị xét, công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2019 trong đợt này, gồm: Tiên Thọ (huyện Tiên Phước); Duy Vinh (huyện Duy Xuyên); Quế Cường (huyện Quế Sơn); Tam Quang, Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) và Đại Lãnh (huyện Đại Lộc).

Đối với xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014 và là xã đầu tiên của tỉnh đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019. Qua thẩm định, xã Đại Hiệp đạt 19/19 tiêu chí NTM, đạt chuẩn 12/12 tiêu chí xã NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng một năm, xã không còn hộ nghèo, có 4/7 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, không có nợ đọng. Hội đồng thẩm định đã xét, công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019 với 100% phiếu tán thành.

Kim Ngân – Minh Quân