Đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn

Sáng ngày 11/9, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về 3 nội dung gồm: Đề án thành lập thị trấn Hương An huyện Quế Sơn; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh cùng chủ trì buổi làm việc.

Qua khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các tiêu chuẩn quy định, Sở Nội vụ cho biết: hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn đã thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. Việc thành lập thị trấn Hương An sẽ phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị, xây dựng chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu đô thị hóa gắn với phát triển công nghiệp-thương mại-dịch vụ, tạo môi trường thu hút nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Quế Sơn. Đối chiếu các tiêu chí của xã Hương An với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Hương An đạt các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn.

Buổi làm việc cũng nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; đề nghị thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Xuân Hiếu-Phúc Lâm