Đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt, xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 881/STTTT-Ttra về việc đề nghị các cơ quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt, xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chủ động tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật, chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, cảnh báo người dân không phát tán, lan truyền các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định liên quan đến hành vi vi phạm hành chính về thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử theo Luật An Ninh mạng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nguồn: quangnam.gov.vn