Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong khu, cụm công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu, cụm công nghiệp, KCN Điện Nam – Điện Ngọc đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch đồng thời vẫn đảm bảo duy trì sản xuất.

Doanh nghiệp hoạt động phải giãn ca, giãn cách người làm trong chuyền sản xuất, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Thị xã Điện Bàn có khoảng 25 nghìn công nhân sản xuất tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc và nhiều cụm công nghiệp khác, trong đó có khoảng 1.500 chuyên gia, công nhân thường xuyên ra vào từ thành phố Đà Nẵng. Sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19, UBND thị xã đã cùng với một số đơn vị liên quan phát thông báo đến các doanh nghiệp phải tăng cường bảo đảm an toàn cho lao động. Đối với chuyên gia, công nhân từ Đà Nẵng vào Điện Bàn làm việc phải có giấy xác nhận của công ty mới được qua trạm kiểm soát, nếu thực hiện đưa đón thì phải giãn cách theo quy định chỉ được chở tối đa 50% sức chứa. Đến nay, có khoảng 5 doanh nghiệp trong KCN dừng hoạt động, còn 60 doanh nghiệp đang hoạt động phải giãn ca, giãn cách người làm trong chuyền sản xuất, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Xuân Hiếu – Trần Chiến