Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chỉ huy cùng cấp năm 2019

Ngày 17/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chỉ huy cùng cấp năm 2019. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có Thiếu tướng Hà Huy Long, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.

Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy vai trò làm tham mưu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 và chỉ đạo hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện, thành phố gồm: Núi Thành, Nam Giang, Đông Giang, Tam Kỳ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho Viễn Thông Quảng Nam. Các lực lượng thường xuyên phối hợp làm tốt Nghị định 77 của Chính phủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết nạp 201 đảng viên trong các lực lượng, tỷ lệ đảng trong dân quân tự vệ đạt trên 31%, trong quân nhân dự bị đạt trên 9%, có gần 97% chi bộ quân sự có chi ủy. Ngoài ra, các mặt công tác huấn luyện, hội thao, hội thi, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, công tác hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả khá tốt. Quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc và đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cán bộ chỉ huy cùng cấp theo chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tuấn Anh