Đảng ủy Khối các cơ quan trao các huy hiệu 40 năm, 30 năm cho các đảng viên

Nhân kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 Nga (1917-2019), sáng 7/11, Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm, 30 năm cho các đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ trực thuộc và tổ chức quán triệt kết quả, nội dung một số văn bản của trung ương cho các cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối. Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan nêu bật ý nghĩa, tầm vóc và những giá trị lịch sử to lớn của cuộc cách mạng tháng 10 Nga lịch sử vào năm 1917. Cuộc các mạng tháng 10 Nga không chỉ có ý nghĩa trong nội bộ nước Nga mà nó đã lan sang nhiều nước trên thế giới, giúp giai cấp vô sản của nhiều nước giành chính quyền, đánh đổ giai cấp tư sản, bóc lọt. Tại Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong công cuộc đổi mới trên 30 năm qua, đất nước cũng đạt được nhiều thành tựu mang tính lịch sử, đó là kết quả của quá trình đổi mới có tính nguyên tắc, năng động, trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có cả những bài học rút ra từ cuộc cách mạng thánh 10 Nga lịch sử.

Đảng ủy khối các cơ quan trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 Nga, Đảng ủy khối các cơ quan trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên; huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 11 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Cũng trong sáng cùng ngày, Đảng ủy Khối các cơ quan công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định Bổ sung một số đồng chí vào BCH đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan cũng đã quán triệt một số văn bản của Trung ương. Cụ thể là kết quả của Hội nghị lần thứ 11, BCH TW Đảng khóa 12. Hội nghị này đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị sáng nay, các đại biểu cũng được quán triệt kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trần Đức – Xuân Hiếu