Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019

Sáng 11/10, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019; kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019). Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Huỳnh Minh Chức; Thiếu tướng Hà Huy Long – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu V; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ chủ chốt hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ và 189 cựu chiến binh đại diện cho hơn 37.200 hội viên toàn tỉnh dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cũng cho thấy: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được duy trì thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Vai trò của cựu chiến binh cũng ngày càng được khẳng định. Đến nay, toàn hội có gần 10.000 hội viên là Đảng viên, trong đó có trên 2.000 đồng chí được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, trên lĩnh vực thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, các cấp hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho trên 17.800 hộ, trong đó có gần 5.600 hộ cựu chiến binh vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 610 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn ưu đãi, 5 năm qua, nhiều hội viên CCB trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu, áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ đó 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 1.900 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, giảm 2,5% so với giai đoạn 2009 – 2014; có 6/18 huyện, thị xã, thành phố không còn hộ cựu chiến binh nghèo, chiếm tỷ lệ 33,3%. Dấu ấn của Hội Cựu chiến binh tỉnh còn được ghi nhận đậm nét ở các phong trào như chung sức xây dựng nông thôn mới; đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngọc Trang – Đại Quang