Đại hội Đảng bộ Huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 1/8, huyện Tiên Phước đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 285 đại biểu đại diện cho hơn 2.330 đảng viên trên toàn huyện đã về dự Đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, cùng dự các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HDND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số ngành, địa phương dự Đại hội.

 Những thành quả nổi bật nhiệm kỳ qua được Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: dưới dự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam,  huyện Tiên Phước đã đạt được thành công trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá, gắn với tái cơ cấu ngành nông – lâm nghiệp, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển và khai thác hiệu quả các thế mạnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại… Kinh tế của huyện tăng trưởng và phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.… Đặc biệt, thông qua triển khai hiệu quả Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ về phát triển KTXH miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây QUảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; Tiên Phước đã thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng trung du Xứ Quảng giai đoạn 2017-2025… Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng khá và ngày càng tăng về tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Cùng với tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển về chiều sâu, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, các vấn đề xã hội luôn được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo; nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tập trung trí tuệ xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 22 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và quốc phòng – an ninh… Trên cơ sở đó, Tiên Phước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm thực hiện thành công huyện nông thôn mới vào năm 2022 và cơ bản đạt tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn 2020-2025; phấn đấu đến 2030 Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam…

Thực hiện đúng quy trình bầu cử, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 23.

Hiền Viên – Trung Hiếu