Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 2/8, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, cùng 286 đại biểu đại diện cho hơn 4200 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối CCQ.

Các đại biểu đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát huy rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt những kết quả quan trọng. Chất lượng tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong tham mưu, phối hợp, giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết ở từng cơ quan đơn vị, nhất là việc tham mưu hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Quang cảnh đại hội.

Đi liền với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Khối. Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, toàn đảng bộ khối đã kết nạp 967 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 29% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nề nếp sinh hoạt cấp ủy được giữ vững, công tác đổi mới phương thức làm việc được triển khai thực hiện nghiêm túc, cấp ủy cơ sở phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối dự kiến 7 chỉ tiêu phát triển. Các chỉ tiêu này đều cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Do đó, đòi hỏi tinh thần và thái độ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ ở giai đoạn này phải cao hơn, tỏ rõ vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Khối là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cần thực hiện tốt sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng tạo được lợi thế hơn các địa phương khác. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh thêm:

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ Khối CCQ cần tập trung thực hiện thời gian tới là công tác chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị,tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm tiêu chuẩn, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về phẩm chất, đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hơn 4200 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hướng về đại hội với niềm tin mới, kỳ vọng thành công của đại hội với nhiều chủ trương, định hướng quan trọng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, nêu gương. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Quảng Nam vững mạnh toàn diện.

Xuân Thịnh – Trần Chiến