Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 6/7, Huyện ủy Đông Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân Ca cùng 241 đại biểu ưu tú tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm nỗ lực của toàn đảng bộ, của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tiến độ triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội đề ra đều đảm bảo yêu cầu. Có 24 chỉ tiêu đạt và vượt, 04 chỉ tiêu đạt hơn 80% kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt khá so với 09 huyện miền núi của tỉnh như: thu nhập bình quân đầu người đứng  thứ tư;  tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung của các huyện miền núi (18%/25%). Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng trưởng khá, đạt trên 1.320 tỷ đồng, vượt 20% so Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, chiếm gần 65% tổng giá trị các ngành sản xuất chủ yếu. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có kết quả: khôi phục nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre truyền thống; xây dựng được một số thương hiệu như: ớt A Riêu, Chè dây, rượu KaCun, Chuối mốc Đông Giang…  Công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo chính trị nêu rõ 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đặt ra là thu nội địa, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số thôn văn hóa và tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh. Việc thực hiện chủ trương “Bám thôn, sát hộ, hiểu dân” chưa đi vào chiều sâu. Thiên tai, dịch bệnh, một số phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân vẫn còn xảy ra cản trở sự phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Đông Giang đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, thu hút, đẩy mạnh chỉ tiêu các ngành công nghiệp, dịch vụ và xây dựng Nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ đến, địa phương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá đã được xác định.

Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Xuân Hiếu-Trần Chiến