Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 8/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ tuyến biên giới Việt – Lào dài hơn 157km và tuyến biển đảo dài 125 km. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và  của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về biên giới lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, bảo vệ toàn vẹn đường biên, hệ thống mốc quốc giới và chủ quyền biển đảo; không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đặc biệt với nước bạn Lào, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhà nước. BĐBP tỉnh tham gia triển khai nhiều chương trình, dự án, mô hình giúp người dân phát triển kinh tế có hiệu quả. Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị, tập trung củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, tham gia thảo luận, góp ý vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

LONG PHI – XUÂN THỊNH