Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Trong phiên thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhìn nhận: BHXH và BHYT là những trụ cột lớn về an sinh, bảo đảm đời sống lâu dài khi người lao động về già. Đối tượng càng được mở rộng thì việc đạt được các mục tiêu an sinh càng cao.