Cục Thuế Quảng Nam tổng kết công tác thuế 2019

Trong điều kiện nhiều áp lực thu do khó khăn của nền kinh tế, năm 2019, thu ngân sách của tỉnh cũng đã hoàn thành mục tiêu, với 14/17 chỉ tiêu thu nội địa đạt và vượt kế hoạch. 13/14 đơn vị thu đạt trên 100% dự toán pháp lệnh… Hoàn thành công tác thuế trong điều kiện khó khăn, Ngành Thuế Quảng Nam năm, 2019 đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp quản lý nguồn thu, thiết lập cơ sở thu; góp phần thực hiện mục tiêu điều chỉnh cơ cấu, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô. Đây là nội dung nổi bật được đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác thuế 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng ngày 14/1.

Hoàn thành dự toán pháp lệnh trong điều kiện áp lực lớn, kết thúc năm 2019, tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 18.998 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán pháp lệnh, và tương đương với trên 99% so với năm trước. Trong số này, thu từ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Ô tô Trường Hải trên 8.924 tỷ đồng, đạt gần 84% so với cùng kỳ, tương ứng mức giảm hơn 1.700 tỷ đồng.

Nổi bật trong công tác thuế năm 2019 là trong điều kiện thực hiện chủ trương giảm đầu mối, sáp nhập đơn vị thu, Quảng Nam vẫn có 13/14 đơn vị thu đạt trên 100% dự toán pháp lệnh. Điều này thể hiện hiệu quả và tính đúng đắn của chủ trương này.

Đặc biệt, sự phối hợp trong điều hành tăng thu của Cục Thuế đã mang lại hiệu quả tích cực. Những thay đổi trong chính sách thuế và nỗ lực trong công tác quản lý, tuyên truyền hỗ trợ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế… đã giúp toàn Ngành Thuế thu vượt dự toán trong điều kiện nhiều áp lực như năm 2019. Đây là cơ sở để 2020, Cục Thuế Quảng Nam tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh giảm đầu mối, tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người nộp thuế; hoàn thành mục tiêu thu thuế 2020.

Hiền Viên – Minh Quân