Công đoàn Giáo dục Quảng Nam hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2019-2020

Sáng 15/1, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2019 – 2020, và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, phong trào thi đua của ngành.

Thời gian qua, công đoàn giáo dục các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành một cách sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, sát với tình hình thực tiễn, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra trong học kỳ I, năm học 2019 – 2020. Các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên. Riêng trong học kỳ I, các cấp công đoàn đã vận động kinh phí trên 400 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà Mái ấm công đoàn; hỗ trợ dụng cụ học tập cho các trường miền núi… Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, “xây dựng trường học hạnh phúc”, đổi mới giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.. Với những thành tích xuất sắc, Công đoàn Giáo dục Quảng Nam được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong năm 2019.

Tại hội nghị, Công đoàn giáo dục tỉnh cũng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị 03 về thực hiện phong trào “giỏi việc trường – đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành giai đoạn 2010 – 2020.

Kim Ngân – Quốc Thành