Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công điện về Về tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo dự báo, trong những ngày đến, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ có những diễn biến phức tạp, tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng xảy ra rất lớn và có khả năng xảy ra trên diện rộng. Để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu và phát triển Lâm nghiệp bền vững, nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát việc triển khai phương án PCCCR trên địa bàn; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn từng xã đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy cho UBND cấp xã biết để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa.Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, đối với những ngày có cấp cháy dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V thì nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa đốt, xử lý thực bì. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định PCCCR theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN & PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên website của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng hàng ngày để phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân biết, phòng ngừa. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, đơn vị để kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Khi có cháy rừng xảy ra, các đơn vị, địa phương thông tin và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Nam qua số điện thoại cố định 02353.852.538, 02353.813.578; số điện thoại di động 0983.810.540 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.