Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quế Mỹ

Sáng 24/2, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quế Mỹ. Chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quế Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ xã Quế Mỹ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Phú Thọ và Đảng bộ xã Quế Cường. Đảng bộ xã Quế Mỹ gồm có 17 chi bộ và 395 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ huyện Quế Sơn. Huyện ủy Quế Sơn cũng Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 28 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí. Chỉ định đồng chí Nguyễn Trường Sang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quế Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy Quế Sơn cũng đã Quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên của hai Đảng bộ xã Quế Cường và xã Phú Thọ về Đảng bộ xã Quế Mỹ.

Xã Quế Mỹ  được thành lập theo Nghị quyết số 863 ngày 10.1.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, 3.947 người của xã Quế Cường và toàn bộ diện tích tự nhiên và  5.483 người của xã Phú Thọ. Sau khi thành lập, xã Quế Mỹ có 39,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.430 người.

Duy Thái