Công bố quyết định chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng nay 27.3, Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Chín – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định chỉ định bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các ông Lê Ngọc Chiến – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Nguyễn Văn Việt – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 – tổng hợp (cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

Nguồn: baoquangnam.vn