Chùa cầu trước nỗi lo xuống cấp

Mặc dù đã được trùng tu nhiều lần, song di sản văn hóa Chùa Cầu – Hội An, một trong những biểu tượng của văn hóa Quảng Nam, đang đứng trước nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.

Lo lắng trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của di tích Chùa Cầu, cách đây hơn 3 năm, một cuộc thảo thảo quốc tế chuyên đề dành riêng cho việc tìm kiếm các giải pháp về trùng tu, bảo tồn di tích Chùa Cầu đã được tổ chức. Thế nhưng, vẫn không có giải pháp cụ thể nào được đưa ra. Và như vậy, di tích Chùa Cầu tiếp tục xuống cấp theo thời gian. Hiện tại, có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn giải pháp phù hợp cho Chùa Cầu, có ý kiến ủng hộ việc hạ giải toàn phần để trùng tu một cách căn bản, nhưng cũng có ý kiến lo ngại về mức độ ảnh hưởng cũng như tính chân xác của một di tích có ý nghĩa như là biểu tượng của cả quần thể Di sản Văn hoá thế giới Hội An… Dù bất kỳ quan điểm gì, thì có một thực tế, không thể làm ngơ trước sự xuống cấp từng ngày của di tích Chùa cầu, hiện tại một đề án trùng tu do Trung tâm quản lý bảo tồn di sản Đô thị cổ Hội An đã được trình UBND tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành chức năng phê duyệt. Trước mắt, các biện pháp tạm thời đã được ngành chức năng địa phương triển khai như: Chống đỡ các cấu kiện di tích ở phần thân và móng, đồng thời hạn chế tối đa lượng khách tham quan qua lại di tích.

Hiền Viên – Tấn Châu