Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với Sở Nông nghiệp-PTNT

Sáng 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có buổi làm việc với Sở NN và PTNT về tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2020 và định hướng sản xuất trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng tham dự.

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết, mặc dù dịch Covid ảnh hưởng nghiêm trọng, dịch heo Châu Phi bùng phát, bão lụt gây thiệt hại nặng nề nhưng ngành nông nghiệp của Quảng Nam vẫn có mức tăng trưởng. Năm 2020, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của ngành ước đạt 14 nghìn 185 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng gần 2%, lâm nghiệp tăng hơn 6,3% và thủy sản tăng hơn 4%. Đến nay, Quảng Nam có 118 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM, chiếm tỷ lệ 59% tổng số xã, 2 huyện Duy Xuyên và Phú ninh đạt chuẩn NTM, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An lập thủ tục công nhận hoàn thành nhiệu vụ NTM. Năm 2021, Sở NN&PTNT đặt mục tiêu gieo trồng cây hằng năm đạt 150 ngàn ha, tổng đàn gia súc đạt khoảng 590 ngàn con, đàn gia cầm đạt 8,5 triệu con, khai thác hơn 90 nghìn tấn hải sản và một số mục tiêu quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng; Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trực thuộc để hoạt động thông suốt, chủ động kết nối thông tin với Bộ ngành TW để tham mưu cho tỉnh trong định hướng, xây dựng chính sách phát triển, tập trung nhiều hơn vào kết nối thị trường cho nông dân hơn là chỉ chú trọng vào hướng dẫn kỹ thuật. Năm 2021 sẽ phải thay đổi tư duy bức phá, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản lí, xây dựng đề án việc làm hợp lý, sắp xếp lại bộ máy để phát huy tối đa trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ ngành nông nghiệp. Đặc biệt, ngay trong năm 2021, Sở NN&PTNT phải thực hiện tổng rà soát lại quản lí đất nông nghiệp, khảo sát, nghiên cứu để chuyển cây cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhanh chóng hướng đến nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, từng bước hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Tấn Châu – Xuân Thịnh