Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư

Nhằm rà soát việc lập quy hoạch tỉnh, các giải pháp cần tập trung thực hiện đảm bảo tốc độ tăng trưởng GRDP và thống nhất một số chỉ tiêu đánh giá trong hệ thống báo cáo thời gian đến, sáng 19/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, cùng lãnh đạo các Sở Ban ngành liên quan đẫ có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với việc lập quy hoạch tỉnh, hiện Sở Kế hoạch Đầu tư đang thương thảo để ký hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch. Tuy nhiên, trong thời điểm đồng loạt 63 tỉnh, thành phố đều thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, nên việc lựa chọn đơn vị tư vấn gặp khó khăn.Về dự báo tốc độ tăng trưởng 2020, trước diễn biến của tình hình kinh tế trong nước và ảnh hưởng của dịch Covid-19, GRDP của Quảng Nam được dự kiến sẽ giảm từ 0,5 đến 1% so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, mức tăng trưởng theo đó cũng dự kiến sẽ được điều chỉnh xuống còn từ 6 đến 6,8% so với năm 2019. Đối với tăng trưởng giai đoạn 2021-2025, 3 kịch bản đã được xây dựng, khả thi là mức trung bình từ 6 đến 6,5%; tương ứng với tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng hơn 209 nghìn tỷ đồng. Cũng theo tính toán của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để có 1% tăng trưởng, trong giai đoạn 2021-2025, thì tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội cần 4.700 tỷ đồng, trong đó, đầu tư khu vực nhà nước phải là 1.400 tỷ…

Rà soát thực tế và diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, nhiều khó khăn cũng đã được Chủ tịch Lê Trí Thanh lưu ý để các cơ quan tổng hợp của tỉnh rà soát, có sự nhìn nhận khách quan, để có thể tham mưu cho tỉnh các giải pháp khả thi cho quy hoạch và kịch bản tăng trưởng phù hợp.

Hiền Viên – Minh Quân