Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), sáng 19/6, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Quảng Nam, Văn phòng Báo Thanh Niên, Báo Công an TP. Đà Nẵng, Báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, và Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thăm, gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá, những năm qua, đội ngũ những người làm báo tại Quảng Nam đã bám sát cơ sở, kịp thời đưa tin, phản ánh các sự kiện nổi bậc của tỉnh. Cạnh đó, đời sống văn hóa đặc sắc của đất và người Quảng Nam cũng liên tục xuất hiện trên những trang báo, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin, giải trí của nhân dân. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thời gian tới, các phóng viên, nhà báo cũng như các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển Quảng Nam. Tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhất Trương – Quang Phi