Chỉ thị 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện công điện ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Thông báo số 272 ngày 3/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 56 yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị – Xã hội cần xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay, cần đặc biệt cảnh giác, không được lơ là, có biển pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả xem việc “chống dịch như chống giặc”; dừng tổ chức các cuộc họp không thực sự cần thiết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương: Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát sao diễn biến hằng ngày của dịch bệnh và sự chỉ đạo của cấp trên; dự báo tình hình để nhanh chóng xác định đúng nguy cơ cụ thể của từng địa phương trong tỉnh theo các cấp độ (nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp) để triển khai có hiệu quả kịch bản ứng phó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; Triển khai kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt số đối tượng xuất nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn; tiếp tục kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở; tuyệt đối không để nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp, giám sát y tế, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng cần tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp phù hợp trong công tác phòng, chống dịch.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải gương mẫu thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19, cài đặt ứng dụng Bluezone về tuyên truyền người dân thực hiện để truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm.