Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 27/5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đoàn kết, thống nhất tư tưởng, hành động cách mạng, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ VI bằng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chi bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TƯ4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ không ngừng đổi mới. Chi bộ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu chủ yếu: kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu đề ra, hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 5 năm liền. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hoá.

 Đại hội đã thông qua báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu Chi uỷ khoá VII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX.

Kim Ngân – Phúc Lâm