Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn về công tác Thanh tra

Sáng 19/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông quý III, năm 2019.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Hội nghị tập huấn tập trung truyền đạt, thảo luận sâu về hai chuyên đề, chuyên đề thứ nhất: Thực trạng công tác quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí và giải pháp khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực mà văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí đóng góp chung cho sự phát triển của các địa phương thì cũng còn những mặt tồn tại cần khắc phục, như: việc đăng ký văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Phản ánh quá nhiều về mặt trái, trong khi đó những kết quả đạt được của địa phương thì hiếm khi được phản ánh trên báo chí. Các cơ quan báo chí đăng ký các điểm nhận tin chưa đúng quy định, ….Trước những tồn tại này, hội nghị cũng đã thảo luận đề ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian sắp tới.

Chuyên đề thứ hai: Xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng. Ở chuyên đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển tải cách nhận diện thông tin xấu độc, một số giải pháp trong việc phát hiện và xử lý thông tin xấu độc trong thời gian tới.

Nhất Trương