Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Đại Lộc

Trong 02 ngày 28 và 29/9, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam do Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc và xã Đại Hòa.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc.

Đoàn đã kiểm tra trên 5 mặt công tác gồm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; công tác quân sự; công tác đảng, chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đạt được về công tác quân sự, quốc phòng trong 9 tháng đầu năm. Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền nắm và quản lý chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác huấn luyện, quản lý kỷ luật, công tác hậu cần quân đội và đối ngoại quân sự. Kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai và phối hợp thành lập các khu cách ly tập trung, đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đoàn công tác cũng đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc tiếp tục làm tốt công tác trực, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 3 tháng cuối năm 2020.

Nhật Duy