Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường dự lễ giao quân tại huyện Đại Lộc

Sáng 27/2, huyện Đại Lộc có 305 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự lễ giao nhận quân tại đây, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cùng Thiếu tưởng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân Khu 5.

Hiền Viên – Trần Chiến