Bắt đầu chấm chọn tác phẩm dự thi viết về BHXH

Phát động từ tháng 3/2019, cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do BHXH và Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Nam tổ chức đã thu hút nhiều tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.

 Cụ thể, có tổng cộng 35 tác phẩm, của 23 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó báo hình có 17 tác phẩm của 10 tác giả, nhóm tác giả; báo phát thanh có 03 tác phẩm và báo viết có 15 tác phẩm của 10 tác giả, nhóm tác giả.

Các tác phẩm đều tập trung phản ánh về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động, phát hiện đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp… Về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực: Tuyên truyền chính sách thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT;  cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; …những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.  Các tác phẩm đang được chấm chọn và trao giải vào đầu tháng 02 /2020 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quang Phi