Ban Tổ chức Trung ương hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, UV BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam, có Bí thư Tỉnh uỷ, CT HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

6 tháng đầu năm 2020, Ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về phòng chống dịch Covid-19; đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó một số kết quả nổi bật là: phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình hội nghị Trung ương 12 khoá XII và các nội dung kỳ họp thứ 9, quốc hội khoá XIV. Tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các đề tài, đề án nhiệm vụ được cấp uỷ, Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND các cấp giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc bám sát tiến độ, chất lượng. Tính đến ngày 20/6/2020 đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội. Ngành tổ chức đã tham mưu hoàn thành sớm, có chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu phối hợp thẩm định 502 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ được tămg cường, đẩy mạnh. Công tác trao đổi, chung tay tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắt nhất là phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, thống nhất liên thông các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dương Oanh-Trần Chiến