Bắc Trà My tuyên dương khen thưởng 30 hộ nông dân tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2019

Sáng 19/7, huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tuyên dương, khen thưởng gương nông dân điển hình, tiên tiến giai đoạn 2017 – 2019.

Hiện nay, huyện Bắc Trà My có  4.925 hộ được công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn này, tăng  trên 1.700 hộ so với giai đoạn 2015 – 2017. Nhiều địa phương của huyện Bắc Trà My có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao như xã Trà Dương, Trà Tân, Trà Đông và thị trấn Trà My. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn tại địa phương. Dịp này, huyện Bắc Trà My đã khen thưởng 30 hộ nông dân tiêu biểu của huyện giai đoạn 2017 – 2019.

Hồ Thị Thúy Vân