Bắc Trà My tập trung đại hội đảng các cấp

Nhằm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, huyện Bắc Trà My chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để cán bộ, đảng viên nắm vững, có nhận thức thống nhất; đặc biệt, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ thị trấn Trà My được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm đại hội cấp xã trên địa bàn.Ảnh: TRÀ MY
Đảng bộ thị trấn Trà My được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm đại hội cấp xã trên địa bàn.Ảnh: TRÀ MY

 

Cơ sở hoàn thành vào ngày 17.6

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã chọn Đảng bộ thị trấn Trà My và Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho 47 tổ chức cơ sở đảng còn lại của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đánh giá, hai đơn vị được chọn tổ chức đại hội trước chuẩn bị báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động, kiểm điểm tập thể cấp ủy kỹ lưỡng, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt việc lấy ý kiến tham gia góp ý của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên; tranh thủ ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy tại các phiên họp và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan liên quan.

Bám sát vào báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình và tình hình thực tiễn của địa phương, tập thể cấp ủy xây dựng dự thảo phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, một số giải pháp thực hiện sát với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Đảng ủy thị trấn Trà My và nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 30.9.2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My. Theo đó, 100% nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My – Nguyễn Kim Sơn khẳng định, trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Đảng ủy thị trấn Trà My và Chi bộ Văn phòng Huyện ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đảm bảo đúng quy định, tất cả nhân sự được giới thiệu đều có trong quy hoạch, qua đánh giá hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ban Thường vụ Huyện ủy họp duyệt nội dung nhân sự sau khi có kết luận thẩm tra đối với báo cáo kết quả chuẩn bị nhân sự của Đảng bộ thị trấn, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Qua nắm bắt dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất ủng hộ với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp lần này; tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Mặt trận và đoàn thể phát động chào mừng đại hội…

“Rút kinh nghiệm từ đại hội trước, những vướng mắc, ý kiến của cơ sở đều được Huyện ủy trả lời, hướng dẫn cụ thể. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng cấp xã và khối cơ quan đã hoàn tất, chu đáo và theo kế hoạch sẽ hoàn thành tổ chức đại hội vào ngày 17.6.2020” – ông Sơn nói.

Chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My – Nguyễn Kim Sơn cho biết, đến nay, báo cáo chính trị, báo kiểm điểm đã gửi xuống 49 tổ chức cơ sở đảng để xin ý kiến góp ý. Sau khi hoàn thành tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện lần cuối.

Tinh thần của dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện lần này là phải cô đọng, chỉ ra được điểm mới; những hạn chế, điểm nghẽn nổi lên cần được tập trung tháo gỡ, giải quyết trong nhiệm kỳ qua. Phải xác định được thế mạnh, điều kiện thuận lợi của địa phương để đề ra giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết được những vấn đề bức thiết trong đời sống nhân dân. Những điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua chính là động lực, niềm tin để Bắc Trà My tiếp tục đưa ra các định hướng phát triển cho 5 năm đến.

Một điều đáng mừng là cho đến nay, tại địa phương chưa có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, kể cả cấp huyện và cấp sơ sở. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My – Nguyễn Kim Sơn khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự của của xã, của huyện đã bám sát vào quy định của tỉnh, của Trung ương, làm rất cương quyết, qua rà soát, sàng lọc nếu trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định thì không cơ cấu vào cấp ủy.

Quan điểm của địa phương muốn có cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, các nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Bắc Trà My nỗ lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên bằng nhiều nghị quyết, chương trình hành động, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện.

“Nhờ chú trọng làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở khâu lựa chọn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, nên công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ huyện đến cơ sở đều đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như số lượng quy định trên 250 đồng chí” – ông Sơn chia sẻ.

Nguồn: baoquangnam.vn