695 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid

Sáng 7/7, Sở LĐ,TB&XH hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh khó khăn chung bởi ảnh hưởng đại dịch Covid19, Sở LĐ-TB&XH đã kịp thời tiếp thu các Chủ trương của Chỉnh phủ và của tỉnh để cụ thể hoá thành Chương trình hành động và triển khai đạt nhiều kết quả. Cụ thể, trong công tác lao động, việc làm đã phối hợp thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp có phương án trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động; đưa 244 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; tiến hành chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 8 nghìn người với kinh phí hơn 121 tỷ đồng. Công tác dạy nghề đạt nhiều kết quả nổi bật, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và đào tạo thường xuyên các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư cho hơn 7 nghìn người. Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện. Nhiều chỉ tiêu về số hộ đăng kí thoát nghèo, giảm nghèo bền vững chuyển biến tích cực. Tính đến giữa tháng 4/2020, toàn tỉnh có hơn 2.402 hộ nghèo đăng kí thoát nghèo, 1.280 hộ cận nghèo đăng kí thoát nghèo bền vững. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được ngành chú trọng. Sở đã tổ chức vận động gần 1,2 tỷ đồng vào Quỹ bảo trợ trẻ em, từ nguồn quỹ này đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa. Ngành đã kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của ngành trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid với tổng kinh phí 695 tỷ đồng.

                                                                                                                                  Dương Oanh-Phúc Lâm