16h hôm nay, hồ Phú Ninh xả điều tiết nước từ 400-1.000m3/s

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết: hiên Công ty đang điều tiết duy trì mực nước hồ đến cuối tháng 10 ở cao trình +30,50(m) theo quy định tại Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh. Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh như sau:

– Mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 10h00 ngày 23/10/2021: +30,28(m).

– Mực nước hạ lưu tại trạm TV Tam Kỳ lúc 10h00 ngày 23/10/2021: +1,57(m) (dưới báo động I: 0,13(m)).

– Điều tiết qua tràn xả sâu.

– Lưu lượng điều tiết từ 400(m3/s) đến 1.000(m3/s).

– Thời điểm bắt đầu điều tiết: 16h00 ngày 23/10/2021.

Công ty kính báo cáo BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và UBND các huyện, thành phố liên quan theo dõi, chỉ đạo thông báo kịp thời thông tin đến nhân dân vùng hạ du được biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản… giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.