Ứng dụng đèn LED trên tàu khai thác hải sản xa bờ (1-1-2019)