Trải nghiệm tiết dạy giáo dục công dân bằng phương pháp mới (1-8-2020)