Những người nâng tầm thương hiệu phở sắn (12-6-2019)