Môn Toán (Luyện tập: Phương trình đường thẳng trong không gian (t1) 9h ngày 6-5)