Môn Hóa học (Giải đề ôn tập học kỳ II (đề số 1),15h ngày 13-5)