Lễ tuyên dương khen thưởng giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18-5-2019)