Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển (25-7-2020)