Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 10 năm 2019