Game show Quê mình xứ Quảng số 5 năm 2018 (Cẩm Thanh – Hội An, 8-12-2018)