Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Kỷ Hợi (25-1-2019)