Chương trình Học trò xứ Quảng (Chung kết quý II, 27-6-2020)