Chủ động phòng chống để lạc quan vui sống mùa Covid (3-5-2020)