Lịch phát sóng: LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 18.4.2022 – 24.4.2022)

Thứ Hai ngày 18.4.2022

 

5h25:              Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:              Đảng trong cuộc sống hôm nay

6h00:              Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:              Trang địa phương Duy Xuyên

7h30:              Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30:              Bản tin thế giới 1

8h45:              Âm nhạc cổ truyền

9h45:              Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết

10h00:            Chào ngày mới PL

11h00:            Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:            Văn hóa xã hội

11h30:            Những bài ca đi cùng năm tháng

12h00:            Tiếp sóng VOV1

12h30:            Ca nhạc tổng hợp PL

13h30:            Đảng trong cuộc sống hôm nayPL

13h45:            Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL

14h00:            Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Âm nhạc cổ truyền PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp PL

16h30:                        Trang địa phương Duy Xuyên, Dự báo thời tiết

17h00:                        Những bài ca đi cùng năm tháng PL

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:                        Quang Nam News PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết

19h00:           Tạp chí văn hóa, du lịch xứ QuảngPL

19h15:           Kinh tếPL

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30:                        Âm nhạc cổ truyền PL

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày

23h00:                        Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

 

Thứ Ba ngày 19.4.2022

 

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:                          Thanh niên

6h00:                          Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:              Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

7h15:              Nông nghiệp và nông thôn PL

7h30:                          Ca nhạc tổng hợp

8h30:                          Bản tin thế giới 1

8h45:                          Dân ca bài chòi

9h15:                          Ca nhạc tổng hợp 30 phút

9h45:                          Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết

10h00:                        Chào ngày mới PL

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:                        Tài nguyên & môi trường

11h30:                        Tuổi thần tiên xứ Quảng

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Ca nhạc tổng hợp PL

13h30:                       Kiến thức cuộc sống

13h45:           Thế giới muôn màu

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết

14h15:                        Dân ca bài chòi PL

14h45:                        Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp PL

16h30:                        Đảng trong cuộc sống hôm nay PL, Dự báo thời tiết

16h45:           Nông nghiệp và nông thôn PL

17h00:                        Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:                        Sắc màu phái đẹp PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết

19h00:           Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

19h15:           Bảo hiểm xã hội

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30:                        Dân ca bài chòi 30 phút PL

21h00:           Kinh tế PL

21h15:           Thế giới muôn màu PL

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

 

 

 

Thứ Tư ngày 20.4.2022

 

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:              Lao động và công đoàn

5h50:              Giảm nghèo đa chiều

6h00:                          Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:              Trang địa phương Bắc Trà My

7h30:                          Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30:                          Bản tin thế giới 1

8h45:                          Âm nhạc cổ truyền

9h45:Đất và người xứ Quảng PL

10h00:                        Chào ngày mới PL

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:                        Dân tộc & miền núi

11h30:Nhịp điệu cuộc sống PL

11h45:                        Sắc màu phái đẹp PL

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30:                       Kiến thức cuộc sống

13h45:           Thế giới muôn màu PL

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Âm nhạc cổ truyền PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30:                        Trang địa phương Bắc Trà MyPL, Dự báo thời tiết

17h00:                        Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:                        Lao động và công đoàn

17h50:           Giảm nghèo đa chiều

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00:                        Thanh niên PL

19h15:                       Tài nguyên & môi trường PL

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30:                        Âm nhạc cổ truyền PL

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Năm ngày 21.4.2022

 

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:                          An ninh Quảng Nam

6h00:              Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:                          Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

7h30:                          Ca nhạc tổng hợp

8h30:                          Bản tin thế giới 1

8h45:                          Âm nhạc cổ truyền

9h45:                          Chương trình tiếng Cơ tu PL

10h00:                        Chào ngày mới PL   

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:                        Nông nghiệp & nông thôn

11h30:                        Ca nhạc quốc tế

11h45:                        Văn hoá văn nghệ miền núi

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30:                       Kiến thức cuộc sống

13h45:           Thế giới muôn màu

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Âm nhạc cổ truyền PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30:                        Tuổi thần tiên xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

17h00:                        Ca nhạc quốc tế PL

17h15:                        Văn hoá văn nghệ miền núi PL

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:                        Chương trình tiếng Cơ tu PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00:           Lao động và công đoàn PL

19h05:           Giảm nghèo đa chiều PL

19h15:                        Dân tộc & miền núi PL

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30:                        Âm nhạc cổ truyền PL

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Sáu ngày 22.4.2022

 

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:                          Quốc phòng toàn dân

6h00:                          Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:              Ca nhạc quốc tế PL

7h15:              Văn hóa, văn nghệ miền núi PL

7h30:                          Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30:                          Bản tin thế giới 1

8h45:                          Âm nhạc cổ truyền

9h45:              Nhịp điệu cuộc sống,Dự báo thời tiết

10h00:                        Chào ngày mới PL

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:                       Pháp luật và đời sống

11h30:                        Thế giới muôn màu

11h45:                        Kiến thức cuộc sống

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30:                        Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

13h45:           Nông nghiệp và nông thôn PL

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Âm nhạc cổ truyền PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30:                        Ca nhạc quốc tế PL

16h45:           Văn hóa, văn nghệ miền núi PL

17h15:                        Kiến thức cuộc sống PL

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:           Nhịp điệu cuộc sống PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00:                        Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL

19h15:                        Nông nghiệp và nông thôn PL

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30:                        Âm nhạc cổ truyền PL

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Bảy ngày 23.4.2022

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h35:              Nông thôn mới

5h45:                          Bảo hiểm xã hội PL

6h00:                          Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:                          Ca nhạc quốc tế PL

7h15:                          Pháp luật và đời sống PL

7h30:                          Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30:                          Bản tin thế giới 1

8h45:                          Dân ca bài chòi

9h15:                          Ca nhạc tổng hợp 30 phút

9h45:                          Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết

10h00:                        Chào ngày mới PL

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:           Phổ biến giáo dục pháp luật

11h30:                        Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30:                        Thế giới muôn màu PL

13h45:                        Kiến thức cuộc sống PL

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Dân ca bài chòi PL

14h45:                        Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

15h15:                        Bản tin thế giới 1 PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30:                        Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết

17h00:                        Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

17h30:                        Bản tin thế giới 2

17h45:                        Sắc màu phái đẹp PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00:                        Quốc phòng toàn dân PL

19h15:                        Nhịp điệu cuộc sống PL

19h30:                        Ca nhạc tổng hợp PL

20h30:           Hộp thư Cộng tác viên

20h35:           Nông thôn mới PL

20h45:           Sắc màu phái đẹp

21h00:           Dân ca bài chòi

21h30:                        Bản tin thế giới 2 PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)

 

 

Chủ nhật ngày 24.4.2022

 

5h25:                          Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45:                          Thế trận lòng dân

6h00:                          Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00:                          Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL

7h30:                          Quà tặng âm nhạc 60 phút

8h30:                          Thế giới tuần qua

8h45:                          Âm nhạc cổ truyền

9h45:                          Quang Nam News, Dự báo thời tiết

10h00:                        Chào ngày mới PL

11h00:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15:                       Chương trình tiếng Cơ tu

11h30:                        Tiếng hát đất Quảng PL

12h00:                        Tiếp sóng VOV1

12h30:                        Quà tặng âm nhạc PL

13h30:                        Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

14h00:                        Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15:                        Âm nhạc cổ truyền PL

15h15:                        Thế giới tuần qua PL

15h30:                        Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30:                        Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

17h00:                        Tiếng hát đất Quảng PL

17h30:                        Thế giới tuần qua PL

17h45:                        Quang Nam News PL

18h00:                        Tiếp sóng VOV1

18h45:                        Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo

19h00:           Văn hóa xã hội PL

19h15:           Phổ biến giáo dục pháp luật PL

19h30:                        Quà tặng âm nhạc 60 phút PL

20h30:                        Âm nhạc cổ truyền PL

21h30:                        Thế giới tuần qua PL

21h45:                        Ca nhạc tổng hợp PL

22h45:                        Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00:                        Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05:           Xuống sóng (nhạc chờ)