Lịch phát sóng: LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 25.4.2022 – 01.5.2022)

Thứ Hai ngày 25.4.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay

6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Trang địa phương Nam Trà My

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Diễn đàn các cấp Hội nông dân

11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

13h45: Phổ biến giáo dục pháp luật PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

16h30: Trang địa phương Nam Trà My, Dự báo thời tiết

17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Quang Nam News PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết

19h00: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng PL

19h15: Nông thôn mới PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Ba ngày 26.4.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Thanh niên

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

7h15: Nông nghiệp và nông thôn PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Dân ca bài chòi

9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút

9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Tài nguyên & môi trường

11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết

14h15: Dân ca bài chòi PL

14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

16h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL, Dự báo thời tiết

16h45: Nông nghiệp và nông thôn PL

17h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Sắc màu phái đẹp PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết

19h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

19h15: Diễn đàn các cấp Hội nông dân PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Dân ca bài chòi 30 phút PL

21h00: Nhịp điệu cuộc sống PL

21h15: Thế giới muôn màu PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Tư ngày 27.4.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: Y tế

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Kinh tế PL

7h15: Thanh niên PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45:   Đất và người xứ Quảng PL 

10h00: Chào ngày mới PL

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Dân tộc & miền núi

11h30:  Nhịp điệu cuộc sống PL

11h45: Chi trả dịch vụ môi trường rừng PL

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu PL

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Kinh tế PL

16h45: Văn hóa xã hội PL

17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Lao động và công đoàn

17h50: Giảm nghèo đa chiều

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Thanh niên PL

19h15: Tài nguyên & môi trường PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Năm ngày 28.4.2022

 

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

5h45: An ninh Quảng Nam

6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

7h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

7h30: Ca nhạc tổng hợp

8h30: Bản tin thế giới 1

8h45: Âm nhạc cổ truyền

9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL

10h00: Chào ngày mới PL  

11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

11h15: Nông nghiệp & nông thôn

11h30: Ca nhạc quốc tế

11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi

12h00: Tiếp sóng VOV1

12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

13h30: Kiến thức cuộc sống

13h45: Thế giới muôn màu

14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

15h15: Bản tin thế giới 1 PL

15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

16h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

17h00: Ca nhạc quốc tế PL

17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL

17h30: Bản tin thế giới 2

17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL

18h00: Tiếp sóng VOV1

18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

19h00: Y tế PL

19h15: Dân tộc & miền núi PL

19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

21h30: Bản tin thế giới 2 PL

21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

 

Thứ Sáu ngày 29.4.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Quốc phòng toàn dân
6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Trang địa phương Thăng Bình
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Nhịp điệu cuộc sống,Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Pháp luật và đời sống
11h30: Thế giới muôn màu
11h45: Kiến thức cuộc sống
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Trang địa phương Thăng Bình PL
16h55: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
17h00: Thế giới muôn màu PL
17h15: Kiến thức cuộc sống PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL
19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Thứ Bảy ngày 30.4.2022
5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Chuyển đổi số
5h55: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Ca nhạc quốc tế PL
7h15: Pháp luật và đời sống PL
7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
8h30: Bản tin thế giới 1
8h45: Dân ca bài chòi
9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
9h45: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài
11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
13h30: Thế giới muôn màu PL
13h45: Kiến thức cuộc sống PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Dân ca bài chòi PL
14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
15h15: Bản tin thế giới 1 PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết
17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
17h30: Bản tin thế giới 2
17h45: Sắc màu phái đẹp PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
19h00: Quốc phòng toàn dân PL
19h15: Nhịp điệu cuộc sống PL
19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
20h30: Hộp thư Cộng tác viên
20h35: Chuyển đổi số PL
20h45: Sắc màu phái đẹp
21h00: Dân ca bài chòi
21h30: Bản tin thế giới 2 PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

Chủ nhật ngày 01.5.2022

5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
5h45: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng
5h55: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL
7h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút
8h30: Thế giới tuần qua
8h45: Âm nhạc cổ truyền
9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết
10h00: Chào ngày mới PL
11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
11h30: Tiếng hát đất Quảng PL
12h00: Tiếp sóng VOV1
12h30: Quà tặng âm nhạc PL
13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
15h15: Thế giới tuần qua PL
15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
17h00: Tiếng hát đất Quảng PL
17h30: Thế giới tuần qua PL
17h45: Quang Nam News PL
18h00: Tiếp sóng VOV1
18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
19h00: Văn hóa xã hội PL
19h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL
19h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút PL
20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
21h30: Thế giới tuần qua PL
21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)