Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/5 ĐẾN 15/5/2022

Thứ hai ngày 9/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
6h50: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 28
8h00: Cải cách hành chính
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 27
9h45: Tạp chí thiếu nhi: Em yêu văn học
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu Mỹ Latinh
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 29
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 5
13h10: Xây dựng nông thôn mới
13h25: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Bạn có biết: Chợ phiên Hội An
14h00: Thời sự QRT
14h15: Phóng sự: Chìa khóa gỡ thẻ vàng IUU
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Nhạc sĩ của tuổi thơ
14h45: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 29
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Âm vang Điện Biên
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 20
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 28
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 6
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 11
21h35: Phóng sự: Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số
21h55: Hộp thư truyền hình
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Giai điệu Bolero
22h50: Phim tài liệu: Bảo toàn IUU – trách nhiệm từ nhiều phía
Thứ ba ngày 10/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Phóng sự: Chìa khóa gỡ thẻ vàng IUU
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 29
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 28
9h45: Người Quảng và thương hiệu
10h00: Ca nhạc: Lời ca gửi noong
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 30
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 6
13h10: Sắc màu cuộc sống: Nơi hội tụ những tâm hồn yêu nghệ thuật
13h25: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu Mỹ Latinh
13h45: Phóng sự: Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số
14h00: Thời sự QRT
14h15: Phóng sự: Hướng tới nghề cá có trách nhiệm

14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 20
14h45: Tài nguyên và môi trường
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 30
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 21
16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 29
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Phụ nữ Quảng Nam
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 7
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 12
21h35: Kinh tế: Chuyển biến kinh tế tập thể
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Chống IUU vì sao chưa hiệu quả
Thứ tư ngày 11/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Hướng tới nghề cá có trách nhiệm
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 30
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Chuyển biến kinh tế tập thể
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 29
9h45: Phóng sự: Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số

10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 31
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 7
13h10: Bạn có biết: Chợ phiên Hội An
13h25: Ca nhạc: Lời ca gửi noong
13h45: Người Quảng và thương hiệu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Phóng sự: Vì một nghề cá bền vững
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 21
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 31
15h50: Kinh tế: Chuyển biến kinh tế tập thể
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu Mỹ Latinh
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 22
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 30
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo, quảng cáo
19h45: Phim tài liệu: 55 năm (1967-2022) thành lập Chi hội văn nghệ Giải phóng Trung Trung bộ
20h05: Tinh hoa Sâm Việt
20h10: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 8
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 13
21h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Về làng rau di sản
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Giai điệu Bolero
Thứ năm ngày 12/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phim tài liệu: 55 năm (1967-2022) thành lập Chi hội văn nghệ Giải phóng Trung Trung bộ
6h55: Tinh hoa Sâm Việt
7h00: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
7h15: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h30: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 31
8h15: Quốc phòng toàn dân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 30
9h45: Nhịp điệu cuộc sống: Về làng rau di sản
10h00: Ca nhạc: Em gái quê mình
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 32
12h20: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 8
13h10: Cải cách hành chính
13h25: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
13h45: Kinh tế: Chuyển biến kinh tế tập thể
14h00: Thời sự QRT
14h15: Ca nhạc
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 22
14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 32
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Về làng rau di sản
16h05: Ca nhạc: Lời ca gửi noong
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 23
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 31
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
20h00: THTT chương trình Tổng kết và trao giải Liên hoan PT-TH tỉnh Quảng Nam
lần thứ VII – 2022
22h00: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Giai điệu Bolero
Thứ sáu ngày 13/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 32
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Sắc màu cuộc sống: Nơi hội tụ những tâm hồn yêu nghệ thuật
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 31
9h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca công chúng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tấm Cám ngoại truyện – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 33
12h25: Phim truyện Việt Nam: Tấm Cám ngoại truyện – tập 2
13h10: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
13h25: Ca nhạc: Em gái quê mình
13h45: Nhịp điệu cuộc sống: Về làng rau di sản
14h00: Thời sự QRT
14h15: Ca nhạc
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 23
14h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 33
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 32

17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Thông tin và truyền thông
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 9
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 14
21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Thay đổi từ nhận thức đến hành động

 

Thứ bảy ngày 14/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 33
8h00: Truyền hình Thanh niên
8h15: Người Quảng và thương hiệu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 32
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Bài thơ quê lụa
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 1
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 9
13h10: Kiến thức cuộc sống: Tạo động lực học tập cho con
13h25: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca công chúng
13h45: Tạp chí Thiếu nhi: Em yêu văn học
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 24
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 1
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Em gái quê mình
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 25
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 33
17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo

19h00: Thời sự VTV
19h45: Chuyên mục Thế trận lòng dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 10
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 15
21h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
21h50: Bản tin tiếng Anh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Tạo dựng hành lang xanh
Chủ nhật ngày 15/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Chuyên mục Thế trận lòng dân
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Chương trình Tổng kết và trao giải Liên hoan PT-TH tỉnh Quảng Nam
lần thứ VII – 2022
9h15: Xây dựng nông thôn mới
9h30: Bản tin tiếng Anh
9h45: Kiến thức cuộc sống: Tạo động lực học tập cho con
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 2
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 10
13h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h25: Ca nhạc: Bài thơ quê lụa
13h45: Sắc màu cuộc sống: Nơi hội tụ những tâm hồn yêu nghệ thuật
14h00: Thời sự QRT
14h15: Ca nhạc
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 25

14h45: Chuyên mục Thế trận lòng dân
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 2
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca công chúng
 16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ ơn Bác Hồ
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 34
17h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cựu chiến binh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 11
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 16
21h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Nơi tâm hồn neo đậu

Thứ hai ngày 16/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h45: Thông tin ngày mới
6h15: THTT Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ XXV năm 2022 – CUP KINGTEK
10h00: Ca nhạc quốc tế: Khúc ca thời thơ ấu
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 3
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 11
13h10: Xây dựng nông thôn mới
13h25: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Cựu chiến binh Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Ca nhạc
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ ơn Bác Hồ
14h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
14h55: Sâm Ngọc Linh
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiết diện ngự sử – phần 1, tập 3
15h50: Phổ biến, giáo dục pháp luật
16h05: Ca nhạc: Bài thơ quê lụa
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 26
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 35
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 12
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 17
21h35: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu