Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/5 ĐẾN 8/5/2022

Thứ hai ngày 2/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Giới thiệu sản phẩm Ocop Quảng Nam
6h50: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 21
8h00: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
8h15: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 20
9h45: Cho ngày mai tươi sáng
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại nữ nghệ sĩ Pop – Latinh Camila Cabello
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 22
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 29
13h15: Xây dựng nông thôn mới
13h30: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Truyền hình Nhân đạo
14h00: Thời sự QRT
14h20: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu một số giọng ca nhi đồng thành phố Tam Kỳ
14h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 22
15h50: Phổ biến giáo dục pháp luật
16h05: Ca nhạc: Đất nước trọn niềm vui
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 14
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 21
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Tài nguyên và môi trường
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 30
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 4
21h35: Pháp luật và đời sống: Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 4
Thứ ba ngày 3/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin khoa học và công nghệ
6h50: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 21
9h45: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
10h00: Ca nhạc: Quan họ trao duyên
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 23
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 30
13h15: Cho ngày mai tươi sáng
13h30: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại nữ nghệ sĩ Pop – Latinh Camila Cabello
13h50: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 14
14h40: Tài nguyên và môi trường

14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 23
15h50: Pháp luật và đời sống: Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 15
16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 22
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 31
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 5
21h35: Văn hóa xã hội: Bảo tồn làng nghề truyền thống Quảng Nam
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 5
Thứ tư ngày 4/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 23
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Bảo tồn làng nghề truyền thống Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 22
9h45:
10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 5

11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 24
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 31
13h10: Tài nguyên và môi trường
13h25: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
13h45: Cho ngày mai tươi sáng
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 15
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 24
15h50: Văn hóa xã hội: Bảo tồn làng nghề truyền thống Quảng Nam
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại nữ nghệ sĩ Pop – Latinh Camila Cabello
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 23
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 1
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 6
21h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 6
Thứ năm ngày 5/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An

7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 24
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 23
9h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
10h00: Ca nhạc: Phiêu cùng âm nhạc Trần Tiến
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 25
12h20: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 1
13h10: Chính sách bảo nhiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13h25: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
13h45: Văn hóa xã hội: Bảo tồn làng nghề truyền thống Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 16
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 25
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 16h05: Ca nhạc: Quan họ trao duyên
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 17
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 25
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Diễn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 2
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 7
21h35: Dân tộc và miền núi
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 7
Thứ sáu ngày 6/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 25
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 24
9h45: Dân tộc và miên núi
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Âm vang Điện Biên – Tây Bắc
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 26
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 2
13h10: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
13h25: Ca nhạc: Phiêu cùng âm nhạc Trần Tiến
13h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 17
14h40: Diễn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 26
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 18
16h50: Bản tin chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 25
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2021
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV

19h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 3
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 8
21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 8

 

Thứ bảy ngày 7/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h50: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2021
7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h15: Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hiệp Đức
9h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
9h30: Tạp chí Thiếu nhi: Em yêu văn học
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Âm vang Điện Biên
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 27
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 3
13h10: Bạn có biết: Chợ phiên Hội An
13h25: Giai điệu vượt thời gian: Âm vang Điện Biên – Tây Bắc
13h45: Chính sách bảo nhiểm xã hội, bảo hiểm y tế
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 18
14h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h00: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2021
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 19
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 26
17h45: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h00: Người Quảng và thương hiệu
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Lao động và công đoàn

20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 4
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 9
21h35: Sắc màu cuộc sống: Nơi hội tụ những tâm hồn yêu nghệ thuật
21h50: Bản tin tiếng Anh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 9
Chủ nhật ngày 8/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Lao động và công đoàn
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 27
8h00: Xây dựng nông thôn mới
8h15: Bản tin tiếng Anh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 26
9h45: Bài chòi về bảo hiểm xã hội tự nguyện
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 28
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 4
13h10: Tạp chí Thiếu nhi: Em yêu văn học
13h25: Ca nhạc: Âm vang Điện Biên
13h45: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2021
14h00: Thời sự QRT
14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 19
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Bài chòi về bảo hiểm xã hội tự nguyện
15h40: Xây dựng nông thôn mới

15h55: Bản tin tiếng Anh
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Âm vang Điện Biên – Tây Bắc
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhạc sĩ của tuổi thơ
16h50: Bản tin chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 27
17h45: Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cải cách hành chính
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 5
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 10
21h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Giai điệu Bolero
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 10
Thứ hai ngày 9/5/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
6h50: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 28
8h00: Cải cách hành chính
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 27
9h45: Tạp chí thiếu nhi: Em yêu văn học
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu Mỹ Latinh
10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 29
12h25: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 5
13h10: Xây dựng nông thôn mới
13h25: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Bạn có biết: Chợ phiên Hội An
14h00: Thời sự QRT
14h15: Phóng sự: Chìa khóa gỡ thẻ vàng IUU
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Nhạc sĩ của tuổi thơ
14h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 29
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Âm vang Điện Biên
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 20
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 28
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h40: Thông báo quảng cáo
19h45: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phim truyện Việt Nam: Giọt nước mắt hận thù – tập 6
20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 11
21h35: Phóng sự: Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số
21h55: Hộp thư truyền hình
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Giai điệu Bolero
22h50: Phim tài liệu: Bảo toàn IUU – trách nhiệm từ nhiều phía