Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/4 ĐẾN 17/4/2022

Thứ hai ngày 11/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
6h50: Sâm Ngọc Linh
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 31
8h00: Cải cách hành chính
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 21
9h45: Người Quảng và thương hiệu
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giải thưởng Grammy 2022
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 1
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 11
13h15: Xây dựng nông thôn mới
13h30: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Bạn có biết: Chế biến món mắt cá ngừ đại dương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao
14h45: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
15h00: Bài chòi về bảo hiểm xã hội tự nguyện
15h40: Tạp chí Thiếu nhi: Xây dựng môi trường văn hóa đọc
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Chân quê
16h30: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 17, 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 22
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 12
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 18
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Từ khu di tích lịch sử đến khu du lịch quốc gia
Thứ ba ngày 12/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 1
 8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 22
9h45: Cải cách hành chính
10h00: Ca nhạc: Ở hai đầu nỗi nhớ
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 2
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 12
13h15: Người Quảng và thương hiệu
13h30: Ca nhạc quốc tế: Giải thưởng Grammy 2022
13h45: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 17, 18
14h45: Tài nguyên và môi trường
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 2
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 19, 20
16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 13
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 19
21h45: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 77)
Thứ tư ngày 13/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 2
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh

8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 1
9h45: Mỗi xã một sản phẩm
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tân cổ quê hương
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 3
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 13
13h10: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 77)
13h40: Ca nhạc: Ở hai đầu nỗi nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 19, 20
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 3
15h50: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giải thưởng Grammy 2022
16h30: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 21, 22
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h50: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
20h00: Tinh hoa Sâm Việt
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 14
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 20
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 78)

Thứ năm ngày 14/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Tinh hoa Sâm Việt
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 2
9h45: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
10h00: Ca nhạc: Bên dòng sông quê
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 4
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 14
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 78)
13h40: Dân ca nhạc cổ: Tân cổ quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 21, 22
14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
16h05: Ca nhạc: Ở hai đầu nỗi nhớ
16h30: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 23, 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 15
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 21
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 79)
Thứ sáu ngày 15/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Người Quảng và thương hiệu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 3
9h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 5
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 15
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 79)
13h40: Ca nhạc: Bên dòng sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 23, 24

14h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 5
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tân cổ quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 25, 26
16h50: Bản tin chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 16
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 22
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 80)

Thứ bảy ngày 16/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 5
8h00: Chuyên mục Đại đoàn kết
8h15: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Hoài cảm
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 6
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 16
13h15: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn
13h30: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Miniforce biệt đội siêu nhân nhí – tập 25, 26
14h45: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Bên dòng sông quê
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 1
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Trần Văn Phúc và câu chuyện sưu tầm ký ức
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 17
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 23
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Giai điệu Bolero
22h50: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 81)
Chủ nhật ngày 17/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Sắc màu cuộc sống: Trần Văn Phúc và câu chuyện sưu tầm ký ức
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 6
8h00: Xây dựng nông thôn mới
8h15: Bản tin tiếng Anh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 5
9h45: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 7
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 17
13h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng

13h30: Ca nhạc: Hoài cảm
13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 1
14h45: Sắc màu cuộc sống: Trần Văn Phúc và câu chuyện sưu tầm ký ức
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 7
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Bản tin chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 6
17h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cựu chiến binh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 18
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 24
21h45: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 82)